Ubezpieczenie w górach na Ukrainie

Akcjami ratowniczymi m.in. w górach zajmują się odpowiednie jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Akcja ratunkowa przeprowadzane jest za koszt państwa. Przed wyjazdem w góry należy zgłosić swój wyjazd do odpowiedniej Górskiej poszukiwawczo-ratowniczej jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (Гірська пошуково-рятувальна частина).

Dyrekcja organizacji mieści się w Iwano-Frankowsku, dyżurki ratownicze znajdują się niektórych bazach turystycznych i leśniczówkach.

Zgodnie z Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy № 121 z dnia 19 marca 2014 r. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF) cudzoziemiec we własnym zakresie pokrywa koszty leczenia i pobytu w szpitalu na Ukrainie, ewentualnie koszty pokrywa lub zwraca firma ubezpieczeniowa, w której wykupiliśmy stosowną polisę.

Dodatkowo MSZ zachęca zgłoszenie swojego pobytu za granicą w systemie Odyseusz (odyseusz.msz.gov.pl). Jest to platforma mająca za zadanie usprawnić udzielenie pomocy konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych obywatelom RP znajdującym się poza granicami kraju.


Telefon ratunkowy na Ukrainie – 101

Przeważnie nr telefonu alarmowego obowiązujący w danym rejonie, jest podany na drogowskazach szlaków.

Ukraina Górskie oddziały poszukiwawczo-ratownicze – Telefony

Telefony alarmowe na Ukrainie

Ukraińskie strony internetowe: http://www.stezhky.org/?m0prm=72&m1prm=72
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=12&item=327

Opracowanie na podst. źródeł i materiałów przesłanych przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.