Połonina Wetlińska – masyw o kilku wierzchołkach. Zejście z Osadzkiego Wierchu (1253 m)Przełęcz Orłowicza, dzieli grzbiet połoniny na dwie części: mniejszą, zachodnią, ze Smerekiem (1222 m) i większą wschodnią, w której znajduje się Hasiakowa Skała (1232 m), i podwójny wierzchołek główny: Osadzki (1253 m) i Roh (1255 m), na zachód od Osadzkiego Wierchu znajduje się Hnatowe Berdo (1187 m), pomiędzy Osadzkim Wierchem i Smerekiem – Szare Berdo (1108 m). Tuż pod Hasiakową Skałą usytuowane jest schronisko „Chatka Puchatka”. Większa część połoniny znajduje się w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nazwa połoniny pochodzi od wsi, leżącej u jej podnóża.
Na Połoninie Wetlińskiej wykonywano zdjęcia do filmu Bandyta w 1997 r.

Smerek (1222 m) – najdalej na zachód wysunięty szczyt pasma połonin, jest przedłużeniem na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Na niektórych mapach opisany jest pod nazwą Wysoka. Wierzchołek ma formę dwóch równoległych grzęd skalnych. Na niższej, w miejscu śmierci turysty rażonego piorunem stoi krzyż. Jego stromy, północny stok miejscowa ludność zwała dawniej  „Ścianą”, a obniżenie między grzędami – Dołyną. Smerek jest jednym z najlepszych punktów widokowych.

Przełęcz im. Mieczysława Orłowicza – szerokie siodło oddzielające Smerek od Szarego Berda w Przełęcz Orłowicza (1099 m)masywie Połoniny Wetlińskiej. Ma 2 obniżenia: zachodnie (1093 m) jest węzłem szlaków: znaki czarne do Jaworca, znaki żółte: Wetlina – Suche Rzeki i Zatwarnica, z tego też powodu jest to jedno z liczniej odwiedzanych (i zarazem wydeptanych) miejsc.

Mieczysław Orłowicz (1881-1959) – wybitny działacz turystyczny, współzałożyciel Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie (1906), autor ponad stu przewodników turystycznych, w tym pierwszego po wojnie przewodnika po Bieszczadach.

Hnatowe Berdo (1187 m) – jedna z kulminacji Połoniny Wetlińskiej, szczyt niedostępny turystycznie, jego boczny grzbiet kończy się urwiskiem. Ze szczytem wiąże się ciekawa legenda o rycerzu Hnacie z Wetliny. Zakochał się on w pięknej dziewczynie, ale rodzice przeznaczyli ją do klasztoru. Kiedy Tatarzy napadli na klasztor i uprowadzili mniszki Hnat uratował swoją ukochaną. Gdy brał z nią ślub w cerkwi piorun uderzył 3 razy rozrywając śluby. Młodzi żyli więc ze sobą potajemnie. Pewnego razu, kiedy Hnat polował na połoninie, na wioskę napadli węgierscy rozbójnicy. Widząc z góry płonący dom, zrozpaczony Hnat rzucił się wraz z koniem z urwiska berda. Odtąd miejsce to przyjęło jego imię.

Schronisko „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej (1228 m) – najwyżejSchronisko na Połoninie Wetlińskiej „Chatka Puchatka” położone schronisko w Bieszczadach nazywane wcześniej „Tawerną”, usytuowane pod wierzchołkiem Hasiakowej Skały. Budynek pierwotnie służył wojsku jako posterunek obserwacyjny, rolę schroniska pełnił od 1967 r. (posiadał 20 miejsc noclegowych). Pomysłodawcą nazwy schroniska był polski żeglarz Leonid Teliga.

Połonina – nazwa zbiorowisk muraw alpejskich i subalpejskich wykształconych ponad górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich, w Polsce najczęściej wiązana z Bieszczadami. Wyraz ma pochodzenie wschodniosłowiańskie i oznacza miejsce płone – puste, nieużyteczne, nienadające się do uprawy.

Grechoty – gołoborze, rumowisko skalne (lokalne nazwy: gorgan (stąd nazwa pasma), grechot, maliniak)