Śnieżnica (1007 m), szczyt w Beskidzie Śnieżnica - widok z MogielicyWyspowym, z racji swoich trzech wierzchołków nazywana przez miejscową ludność Widlakiem lub Widlatą Górą. Najwyższy wierzchołek nazywa się „Na Budaszowie”, kolejny to „Wierchy” i najniższy z nich „Nad Steinbrukiem”. Nazwa „Śnieżnica” związana jest z długo zalegającym od strony północnej śniegiem.
Na północno-zachodnim stoku znajduje się stacja narciarska Śnieżnica”, natomiast po stronie południowo-zachodniej położony jest „Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny na Śnieżnicy”.
Szczyty Śnieżnicy są zalesione, część terenu w okolicach wierzchołka „Wierchy” objęta jest ochroną rezerwatową.
Kilkanaście metrów poniżej najwyższego szczytu znajduje się wychodnia skalna oraz jaskinia, zwana „Piwnicą”. Wg miejscowych podań w jej okolicy bazowali konfederaci barscy, ukrywali się też przed długoletnią służbą wojskową poborowi.
Ze Śnieżnicą związanych jest kilka legend. Wg jednej z nich właściciel ziemski Pieniążek chciał wybudować most pomiędzy Śnieżnicą, a pobliską górą Ciecień. Udał się po radę pod Babią Górę do wróżki Siwulki. Ta kazała mu przeciągnąć sznur jedwabny pomiędzy szczytami. Ale pasterze przecięli ten sznur i zamiar budowy mostu się nie powiódł.

Stacja narciarska „Śnieżnica” w KasiStacja narciarska "Śnieżnica"nie – położona jest na północno-zachodnim stoku Śnieżnicy. Stacja posiada 4-osobowy wyciąg krzesełkowy Tatrapoma o długości 1100 m i przepustowości 2400 osób na godzinę. Jest też 100-metrowy talerzykowy wyciąg dla dzieci. Na stoku wytyczone są 2 trasy zjazdowe: niebieska o długości 1450 m i czerwona o długości 1250 m. Stok jest ratrakowany, oświetlony i sztucznie naśnieżany.
Przy dolnej stacji wyciągu znajduje się karczma, wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego oraz parking dla samochodów.

Stacja kolejowa Kasina Wielka – uruchomiono ją w 1884 r. jako stację austriackiej państwowej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Jest to najwyżej położona stacja na linii Chabówka – Nowy Sącz.
XIX-wieczny budynek stacji był wykorzystany w kilku filmach: „Karol. Człowiek, który został papieżem”, „Lista Schindlera”, „Boże skrawki”, „Szatan z siódmej klasy”, „Katyń”.

Rezerwat przyrody „Śnieżnica” utworzono na północnej stronie wierzchołka „Wierchy” w 1968 r. w celu ochrony występującej tu buczyny karpackiej oraz rzadkich roślin (m.in. widłaki, tojad mocny, lilia złotogłów) i mających tu swoją ostoję zwierząt, takich jak: sarna, jeleń, dzik, kuna leśna.

Cmentarz wojenny nr 364 – Kasina Wielka – Cmentarz wojenny nr 364 w Kasinie Wielkiejaustriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, znajduje się obok stacji kolejowej w Kasinie Wielkiej. Pochowano w nim 20 żołnierzy austro-węgierskich i 1 żołnierza niemieckiego. Na środku cmentarza postawiony jest pomnik.

 

Młodzieżowy OśrodekMłodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny na Śnieżnicy Rekolekcyjny na Śnieżnicy – położony jest po południowo-zachodniej stronie Śnieżnicy. Ośrodek wybudowano w 1936 roku dzięki staraniom księdza Józefa Winkowskiego (1988-1951). Miała to być kolonia letnia dla młodzieży z Sodalicji Mariańskiej (SM). Celem tej formacji było kształtowanie młodzieży pod kątem rozwoju religijnego, ale też intelektualnego, fizycznego i patriotycznego. Autor tego projektu, ze składek młodzieży z całej Polski, wykupił 100 ha okolicznego lasu. Oprócz budynków mieszkalnych wybudowano też kaplicę, boisko sportowe i basen. Po wojnie ośrodek znacjonalizowano, do 1991 był miejscem świeckich kolonii. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. ośrodek oraz część lasu (3 ha) zwrócono kościołowi, aktualnie zarządza nim Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży. Ośrodek otwarty jest cały rok, jest ogrzewany gazowo, oferuje noclegi (120 miejsc) oraz całodzienne wyżywienie. Cały czas prowadzone są prace modernizacyjne, wybudowano m.in. 2 boiska sportowe, 2 sale sportowe, jest też kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej, w której znajduje się obraz patronki tego miejsca, podarowany przez Papieża Jana Pawła II. Oprócz grup rekolekcyjnych ośrodek przyjmuje również zielone szkoły oraz grupy turystyczne indywidualne i zorganizowane. Szczegółowe informacje: http://www.snieznica.ksm.org.pl

Przełęcz Gruszowiec (660 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Ćwilinem a Śnieżnicą. Prowadzi przez nią droga krajowa nr 28 na odcinku Limanowa–Mszana Dolna. Po jej obu stronach leży miejscowość „Gruszowiec”.

Ćwilin i Przełęcz Gruszowiec widziane z Kasiny Wielkiej
Na przełęczy znajduje się murowana kapliczka p.w. Świętych Piotra i Pawła oraz pomnik ku czci pomordowanych podczas pacyfikacji 1 września 1944 r. mieszkańców. Podczas tej akcji Hitlerowcy spalili 12 domów i zamordowali 36 osób. Był to ich odwet za to, że partyzanci zaatakowali niemiecki transport. Aby zapobiec ewentualnym zasadzkom Niemcy kazali wyciąć szeroki pas lasu po obu stronach drogi.
Na przełęczy w miejscu dobrze widocznym z głównej drogi znajduje się też restauracja (jest to raczej typowy bar) „Bar pod Cyckiem”. Kiedy w 1999 r. przejeżdżał przez Przełęcz Gruszowiec do Nowego Sącza Papież Jan Paweł II władze uznały, że ten „niestosowny” szyld powinien zostać zmieniony na napis „Pod Śnieżnicą”. Aktualnie na budynku znajduje się częściowo zamazana, ale czytelna oryginalna nazwa.

Źródło „Odkryj Beskid Wyspowy”.