Turbacz (1310 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski, znajduje się w centralnym punkcie pasma. Szczyt Turbacza nie jest objęty ochroną GPN. Stoi tutaj kamienny obelisk oraz żelazny krzyż z datami 1945–1985. Pod szczytem góry na polanie Wolnica (część Hali Długiej) stoi schronisko PTTK.

Nazwa szczytu pochodzi z języka wołoskiego od przymiotnika turbat: jęz. rum. „wściekły, szalony” – to prawdopodobnie odnosiło się potoku. Wśród części mieszkańców Gorców (np. Koniny) funkcjonuje nazwa „Trubacz” lub „Trubac”.

W czasie II wojny światowej na Turbaczu ukrywali się partyzanci. Działał tu m.in. legendarny, ale i kontrowersyjny dowódca oddziałów podziemia komunistycznego Józef Kuraś, ps. Ogień.

Hala Długa (1160-1270 m n.p.m.) – wielka polana na grzbiecie Turbacza, ma powierzchnię 33,77 ha. Składa się z 3 polan: Wolnica, Wzorowa i Wierchy Zarębskie. Leży na terenie GPN.

Szałasowy Ołtarz na Hali Turbacz – polowy ołtarz Szałasowy Ołtarz na Hali Turbaczstawiono na środku polany Czoło Turbacza. Wybudowany w 2003 r., stanął na miejscu dawnego szałasu pasterskiego, w którym ksiądz Karol Wojtyła 17 września 1953 r. odprawił mszę świętą. Wyjątkowość tego nabożeństwa polegała na tym, że ksiądz Wojtyła odprawił mszę św. po raz pierwszy stojąc zwrócony twarzą do wiernych (tą zmianę w liturgii mszy św. wprowadzono dopiero po Soborze Watykańskim II w1963 r.).

Obok Ołtarza Szałasowego, w 50. rocznicę tego nabożeństwa umieszczono pamiątkowy kamień.

 

Schronisko PTTK na Turbaczu – obecny budySchronisko PTTK na Turbaczunek jest trzecim wybudowanym w rejonie Turbacza. Pierwszy powstał na polanie Wisielakówka, w 1933r. został spalony prawdopodobnie przez kłusowników, którym „przeszkadzali” turyści. Następny, którego budowę przerwał wybuch II wojny światowej, został zniszczony przez partyzantów, którzy chcieli w ten sposób zapobiec zajęciu go przez niemieckie patrole. Trzeci, obecnie funkcjonujący, wybudowany został w latach 50-tych na polanie Wolnica (część hali Długiej). Szczegóły dotyczące funkcjonowania i oferty schroniska znajdują się na stronie internetowej: http://turbacz.net/

W sąsiedztwie schroniska znajduje się Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK – muzeum związane z historią turystyki górskiej w Gorcach (ekspozycja poświęcona Władysławowi Orkanowi, walkom partyzanckim w rejonie Gorców oraz historii nieistniejących już schronisk na terenie Karpat).

 Diabelski Kamień – wychodnia "Diabelski Kamień" nad Halą Turbaczskalna, długości ok. 5 m i wysokości 1,7 m, z którą związanych jest wiele ciekawych legend, wszystkie opowiadają o ogromnych, ukrytych pod nią skarbach.

Większość podań wiąże historię kamienia z grasującymi w Gorcach zbójnikami, którzy w różnych miejscach w górach chowali zrabowane dobra. Wg podań kamień „otwierał się” tylko w Niedzielę Palmową. Skarbów strzegły oczywiście diabły.

Jedna z legend opowiada o kobiecie z Koniny, która szukając skarbu przyszła w Niedzielę Palmową pod Diabelski kamień, zabrała też ze sobą swoją 4-letnią córką. Kiedy otworzyło się wejście do pieczary kobieta włożyła do zapaski tyle pieniędzy ile zdołała unieść, ale nie mogła już zabrać ze sobą córki. Zostawiła więc dziecko w środku, kiedy jednak chciała wrócić po nią kamień zamknął już wejście do środka jaskini. Zrozpaczona matka nie mogła odzyskać dziecka. W następnym roku, w Niedzielę Palmową kobieta przybiegła ponownie pod Diabelski Kamień, kiedy wejście się otworzyło weszła do środka. Tam zobaczyła córkę bawiącą się pieniędzmi. Zabrała ją szybko ze sobą, nie biorąc już pieniędzy ze sobą i uciekła. Od tej pory nikt nie chodził już do tego miejsca.

Na kamieniu widnieje napis, nie odczytany do dzisiaj, ale przez to bardziej intrygujący. Napis ten pojawił się nawet w tekście powieści „Władysława Orkana (pisarz związany z tym regionem). „Wspomniał” o nim jeden z bohaterów powieści W Roztokach”. Wg niego kamień został przyniesiony przez Lucypera aż z Rzymu. Diabeł też obrał pieczę nad tym miejscem. Widniejący na skale tajemniczy napis pozwoliłby otworzyć wejście temu, kto go odczyta. Wg bohatera powieści wyryty na skale napis brzmi: „Koldras Lacki”.

Wg Kazimierza Sosnowskiego napis został wyryty przez konfederatów barskich, którzy obozowali w tej okolicy i pod kamieniem pochowali swojego towarzysza.

Na kamieniu znajduje się tabliczka z tekstem „Pamięci Ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR Gorce 2001”.

Suhora (1000 m n.p.m.) – Szczyt Suhory 1000 mszczyt w Gorcach, położony na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tutaj, należące do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie obserwatorium astronomiczne. Z polany Suhora dobrze widoczne są Gorce, Beskid Wyspowy i Babia Góra.

Nazwa „Suhora” jest pochodzenia wołoskiego; oznaczała górę z obumarłym lasem. Czasem był to skutek pożaru lub innej klęski, ale często był to efekt celowego działania człowieka – prowadzonego w celu pozyskania polany.

Obserwatorium astronomiczne na Suhorze (Obserwatorium astronomiczne na SuhorzeSuchorze) – Działające od 1987 r. obserwatorium jest najwyżej położonym obserwatorium astronomicznym w Polsce. Należy do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, udostępniane jest sporadycznie zwiedzającym. Obserwatorium powstało w tym miejscu z uwagi na odpowiednie warunki otoczenia: brak dużych miejscowości oraz sąsiedztwo parku narodowego zapewniają czyste i nieoświetlone niebo. Strona internetowa obserwatorium: http://www.as.up.krakow.pl/main/index.php?lang=pl

Tobołów (994 m n.p.m.) – szczyt w Gorcach.Tobołów na tle Lubania Wielkiego W okolicach szczytu znajdują się trzy widokowe polany:

  •  Jaworzyna Porębska,
  •  polana Tobołów (polana Tobole) – znajduje się tutaj górna stacja wyciągu krzesełkowego „Tobołów” z Koninek (trasa zjazdowa wzdłuż wyciągu liczy 1400 m) oraz punkt gastronomiczny. Jest też tablica ilustrująca panoramę widocznych stąd szczytów. Stąd też rozpoczyna się ścieżka edukacyjna „Wokół doliny Poręby”.
  • Starmaszka – znajdują się tutaj wyciągi narciarskie oraz bufet dla narciarzy.

Na stokach Tobołowa i Tobołczyka poprowadzonych jest kilka tras zjazdowych dla kolarzy górskich, trenujących freeride. Trasy zjazdowe urozmaicone są różnymi terenowymi przeszkodami: hopkami, pomostami do skoków.
Zarówno narciarze jak i rowerzyści mogą wyjechać na szczyt Tobołowa „oryginalnym” jednokrzesełkowym wyciągiem.

Pomnik ustanowiony w miejscu katastrofy samolotu Pomnik ustanowiony w miejscu katastrofy samolotu sanitarnego (25 maja 1973 roku)sanitarnego L-200 Morava. Samolot transportował chore dziecko z Nowego Targu do szpitala w Rabce Zdrój. 25 maja 1973 roku maszyna rozbiła się na grzbiecie Obidowca. Przyczyną były złe warunki atmosferyczne. Zginęła w nim Anna Skalińska – matka dziecka, pilot doznał poważnego urazu kręgosłupa. Natomiast dziecku nic się nie stało. Pomnik wykonano z fragmentów samolotu. Obok znajduje się grupa skalna tzw. Skałki Skalińskie.