Diabelski Kamień to ogromny głaz znajdujący się u wschodnich podnóży Grodziska (618 m) w Beskidzie Wyspowym. Skała ma imponujące rozmiary – ok. 65 m długości, do 12 m szerokości i 17 – 20 m wysokości i naprawdę robi wrażenie! Jej powierzchnia ma niejednolitą formę – występują tu liczne wnęki i pęknięcia, widocznych jest też 5 ciemniejszych zagłębień – wg lokalnych podań są to ślady czarcich pazurów! Pewnego smaczku tym legendom dodaje fakt, że „Diabelski kamień” sąsiaduje z „Pustelnią Szczyrzycką”, którą do niedawna zamieszkiwał pustelnik z klasztoru w Szczyrzycu.

Diabelski Kamień - mapa

Od strony zachodniej kamień ma wysoką i odchyloną od pionu ścianę, tworzącą skalny okap.  Na szczycie zamontowano metalowy krzyż, drugi – drewniany znajduje się u podnóża kamienia.
Diabelski Kamień zbudowany jest z piaskowców ciężkowickich, jest pomnikiem przyrody nieożywionej.

Pustelnia i Diabelski Kamień znajdują się przy drodze prowadzącej z Raciechowic przez Dąbie do Szczyrzyca, przy osiedlu (przystanek autobusowy) Podkamień. Zaraz nad drogą zaczyna się strome podejście przez las, warto zwrócić uwagę na oryginalne stacje drogi krzyżowej, które umieszczone są przy ścieżce.

Diabelski Kamień

Legendy o „Diabelskim Kamieniu”

Z miejscem tym związanych jest kilka ciekawych legend. Według jednej z nich kamieniem tym diabeł chciał zburzyć klasztor Cystersów w Szczyrzycu, kiedy jednak usłyszał dźwięk dzwonu z klasztornego kościoła upuścił go kilka kilometrów od celu. Inna legenda opowiada o grajku, który wracał z wesela, wtedy zatrzymał go diabeł, który zażądał od chłopaka, by przygrywał mu do tańca, za co wynagrodził go workiem złotych dukatów. Grajek miał jednak wyrzuty sumienia i przekazał skarb na budowę klasztoru w Szczyrzycu. Ale diabeł dowiedział się o tym od czarownicy z Łysej Góry i postanowił przeszkodzić w budowie świątyni. Kiedy zmierzał do Szczyrzyca z ogromnym kamieniem, którym chciał zniszczyć budowlę, opiekująca się klasztorem Matka Boża sprawiła, że diabeł stracił swoją czarcią moc i upuścił głaz kilka kilometrów od celu.
Na ścianie kamienia widocznych jest 5 ciemniejszych zagłębień – wg lokalnych podań są to ślady diabelskich pazurów.

Diabelski Kamień

Pewnego smaczku tym legendom dodaje fakt, że „Diabelski kamień” sąsiaduje z „Pustelnią Szczyrzycką”, którą do niedawna zamieszkiwał eremita (pustelnik z klasztoru w Szczyrzycu). Hodował on pszczoły, kozy, spał w otwartej trumnie i codziennie chodził na mszę do klasztoru w Szczyrzycu. Zmarł w 1992 r. Przez kilka lat pomieszkiwał tu jeszcze inny zakonnik. Obok pustelni stoi drewniana kaplica, wzdłuż ścieżki ustawione są oryginalne stacje drogi krzyżowej.

Diabelski Kamień

Zespół Pustelni św. Benedykta

Geneza Pustelni św. Benedykta sięga 1810 r. – wtedy to w szczelinie Diabelskiego Kamienia osiedlił się pierwszy pustelnik – Andrzej Grzybkowski. Obecny domek pustelnika i kaplica pochodzą z 1886 r. i wybudowane zostały staraniem pustelnika Andrzeja Rapa (podobnie jak nieistniejąca już dziś kapliczka wybudowana u stóp wzgórza). W drewnianym domku pustelnika znajduje się jedna izba oraz przedsionek.

Diabelski Kamień

Kaplica p.w. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wybudowana została zgodnie z ówczesną tradycją – z belek drewna iglastego,deskowanych z obu stron. We wnętrzu kaplicy znajduje się neobarokowy drewniany ołtarz z obrazem z przedstawieniem ukrzyżowania oraz obraz Madonny z Dzieciątkiem.

Diabelski KamieńDiabelski Kamień

Zespół pustelni oraz wyposażenie kaplicy objęte są wpisem do rejestru zabytków i tym samym podlegają ochronie prawnej.

Diabelski KamieńDiabelski Kamień

Całość tego obszaru obejmuje Park Kulturowy „Dzikowy Skarb” – jest to projekt Gminy Raciechowice.

Z budowanych parkingów pod Diabelskim Kamieniem możemy czarnym szlakiem wejść na główną grań Cietnia i dalej w kierunku południowym na Cublową Górę, Księżą Górę i Ciecień lub w kierunku północnym na Grodzisko i Klasztorówkę.

Polecamy w okolicy: