Turbacz, najwyższy szczyt Gorców – to jeden z najczęściej odwiedzanych przez turystów szczytów regionu, w pełni sezonu turystycznego jest wręcz zatłoczony. Na szlakach spotkamy turystów pieszych, biegaczy, rowerzystów, jadących konno, a zimą na nartach biegowych. Zmierzają też tutaj realizujący projekt Korony Gór Polskich oraz przemierzający Główny Szlak Beskidzki.
Na Turbacz można się też wybrać z psem – ponieważ zarówno szczyt, jak i Schronisko PTTK znajdują się poza granicami GPN. Oprócz tras, które nie prowadzą przez park, w planie ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego wyznaczono 6 odcinków szlaków, na których dopuszczalna jest wędrówka z psem.

 

Szlaki, którymi można wejść na Turbacz z psem:

 • Ze Schroniska PTTK na Starych Wierchach czerwonym (GSB) szlakiem na Turbacz.
  Na Stare Wierchy można dojść czerwonym szlakiem z Rabki, niebieskim szlakiem z Kułakowego Wierchu (od stacji benzynowej Circle K przy Zakopiance) lub z Obidowej  zielonym szlakiem lub żółtym szlakiem z Poręby Górnej.
 • z Koninek zielonym szlakiem przez Tobołow, Suchorę i Obidowiec i dalej czerwonym szlakiem na szczyt Turbacza.
 • Od Przełęczy Knurowskiej czerwonym szlakiem przez Kiczorę i Halę Długą na Turbacz – opis trasy: Z Przełęczy Knurowskiej na Turbacz i Jaworzynę Kamienicką
 • Niebieskim szlakiem z Łopusznej
 • Czarnym szlakiem z Ostrowska
 • Zielonym lub żółtym szlakiem z Kowańca
 • Z Obidowej zielonym szlakiem (przez Bukowinę Obidowską), dalej czarnym na Polanę Wsołową i żółtym na szczyt Turbacza – opis trasy: Na Turbacz z Obidowej
 • Jak również innymi szlakami przez Łapsową Polanę.

 

Szlaki na Turbacz, które przebiegają przez obszar Gorczańskiego Parku Narodowego i gdzie obowiązuje ZAKAZ WEJŚCIA Z PSEM:

 • żółty szlak z Przełęczy Borek
 • zielony szlak z Niedźwiedzia przez Turbaczyk
 • niebieski szlak z Koninek przez Czoło Turbacza

Dla zainteresowanych mapa na stronie Gorczańskiego Parku Narodowego – mapa szlaków

Z psem również można wejść na Gorc:

 • z Rzek w Dolinie Kamienicy – opis trasy: Gorc – góra na każdą porę roku
 • zielonym szlakiem z Ochotnicy Dolnej lub żółtym i zielonym z Ochotnicy przez Gorczańską Chatę

 

Dodatkowo możemy się wybrać na spacer:

 • Doliną Kamienicy z Parkingu Trusiówka do Papieżówki
 • Z Łopusznej koło Gajówki Mikołaja do Żubrowiska
 • W Koninkach dnem doliny Olszowego Potoku oraz drogą z Koninek przez Polanę Oberówka i dalej wzdłuż potoku Turbacz
 • Do parku Wodzickich w Porębie Wielkiej.

Na czarnym szlaku koło Bukowiny Obidowskiej

Zakaz wprowadzania zwierząt do parku regulują przepisy:
Ustawa o Ochronie Przyrody, Dz.U. 2016 poz. 2134 z dnia 14 grudnia 2016.
Art. 15. 1.
W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
podpunkt 16:
wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Schronisko PTTK na Turbaczu