Tylawa - cerkiew Narodzenia NMP (1787 r.)

 

Tylawa – wieś w gminie Dukla.Znajduje się tutaj cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Bogurodzicy (1787 r.) od 1945 roku pełniąca funkcję parafialnego kościoła katolickiego p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej. Wewnątrz znajduje się cenna posadzka z piaskowca z XVIII w.,  ikonostas z początku XX w. oraz późnorenesansowe ławki z połowy XVII wieku przeniesione z kościoła w Iwoniczu. Na miejscowym cmentarzu zachowało się kilka starych nagrobków.

Smereczne – nieistniejącPomnik upamiętniający nieistniejącą dzisiaj wieś Smerecznea wieś. Pod koniec XIX w. było tutaj 36 gospodarstw. W czasie II wojny światowej Niemcy wybudowali posterunek straży granicznej. Przed wojną w górnej części miejscowości istniały szyby naftowe. Po II wojnie światowej, w ramach akcji „Wisła”, wysiedlono całą wieś. Do dzisiaj zachowały się jedynie resztki niemieckiej strażnicy oraz ślady po szybach naftowych (szlak omija te punkty). Przy drodze Tylawa – Olchowiec znajduje się kaplica – pomnik „W hołdzie mieszkańcom wsi Smereczne”.

Wilsznia – nieistniejąca wieś usytuowana wzdłuż potoku o takiej samej nazwie. W 1875 r. na jej terenie powstała niewielka kopalnia ropy naftowej należąca do spółki Ignacego Łukasiewicza. W 1927 r. mieszkańcy przeszli na prawosławie, w 1935 r. wybudowali własną cerkiew. Podczas operacji dukielskiej, w 1944 r. wieś została zupełnie zniszczona, ludność w ramach przesiedlenia wyjechała na Ukrainę. Jedynymi świadkami byłej wsi jest szczątkowy cmentarz z jednym ocalałym nagrobkiem, kamienny krzyż oraz drzewa owocowe wkomponowane w zarastający polany las.

Olchowiec – przed II wojnąUnikatowy kamienny mostek i cerkiew w Olchowcu światową wieś liczyła 500 mieszkańców, część z nich została wywieziona na roboty do Niemiec, większość została przesiedlona na teren ZSRR w ramach akcji „Wisła”. W 2014 r. mieszkało tu 59 osób.

We wsi znajduje się cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z roku 1934. W świątyni odprawiane są nabożeństwa greckokatolickie i rzymskokatolickie.
Do cerkwi prowadzi unikatowy kamienny mostek uznany za zabytek architektury. W Olchowcu Koloni znajduje się izba regionalna założona przez Tadeusza Kiełbasińskiego (biblioteka, stroje łemkowskie, narzędzia gospodarskie i eksponaty wojenne). Od 1991 r. wznowiono obchody kiermeszu (święto parafii), które odbywają się w niedzielę najbliższą 22 maja (święto wezwania cerkwi).

Baranie (słow. Nástavok; 754 mBaranie (754 m)) – szczyt w Beskidzie Niskim. W 2005 r. Słowacy wybudowali wieżę widokową, z której przy dobrych warunkach można było zobaczyć Bieszczady i Tatry. Obecnie ze względów bezpieczeństwa wieża jest niedostępna.

 

 

Kaplica św. Jana z Dukli i św. HubertKościół w Hucie Polańskieja w Hucie Polańskiej. Po wielu staraniach kościółek wybudowano w 1939 r., zaplanowane poświęcenie świątyni w I niedzielę września nie odbyło się z powodu wybuchu wojny. Zniszczony budynek odbudowano dopiero w latach 90-tych XX w. Poświęcono go w 1995 r. Odbudowę oficjalnie zakończono w 1998 roku, podczas odpustu ku czci świętego Huberta połączonego z 50-leciem Koła Łowieckiego “Zacisze”.

Schroniska „Hajstra” w Hucie PoSchronisko „Hajstra” w Hucie Polańskiejlańskiej znajduje się wewnątrz Magurskiego Parku Narodowego. Atrakcyjne miejsce dla turystów pieszych, rowerzystów i jeżdżących konno. Oferuje noclegi, wyżywienie

Hajstra to nazwa czarnego bociana.

 

Źródło “Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty”.