Z Polski do Rumunii musimy przejechać przez Słowację i Węgry kierując się do miasta Oradea. Mijamy Kluż i Sybin. Wyjeżdżając z Sybina, kierujemy się na Fogarasz i Braszów drogą nr 1 (E 68) i po około 40 km skręcamy w prawo na Drogę Transfogarską (DN7C).

Droga Transfogarska - plan