Dolina Białej Wody, zwana kiedyś Doliną pod Upłazki lub Doliną pod Wysoką (słow. Bielovodská dolina– górna część Doliny Białki. Znajduje się na terytorium Słowacji.
W rejonie doliny odkryto jaskinię w Horwackim Wierchu lub Cień Księżyca (słow. Mesačný tieň).
Cały obszar doliny jest rezerwatem ścisłym. Powyżej Polany pod Wysoką znajduje się obozowisko namiotowe dla Taterników.
Młynarczyk (słow. Mlynárik, Ściana Młynarczyka (słow. Mlynárik, ok. 1785 m)ok. 1785 m) – ostatnie wzniesienie we wschodniej grani Młynarza w słowackich Tatrach Wysokich. Do Doliny Białej Wody Młynarczyk zwisa stromą 300-metrową ścianą. Znajdują się w niej jedne z najtrudniejszych w Tatrach drogi wspinaczkowe: drogi gładkie i z dużą ekspozycją.

Dolina Kacza (słow. Kačacia dolina),  krótka dolinka, która stanowi odgałęzienie Doliny Białej Wody.
Ma dwa wyraźne piętra. W dolnym piętrze znajduje się  Zielony Staw Kaczy (Zelené Kačacie pleso) – 1576 m. Wypływa z niego Kaczy Potok (Zelený potok, Kačací potok), który tworzy kaskadę zwaną Kaczą Siklawą (Hviezdoslavov vodopád). Powyżej Zielonego Stawu Kaczego znajduje się Mały Kaczy Staw (Kačacie pliesko) 1590 m i niewielki Jeleni Stawek (Jelenie pliesko). Górne piętro Doliny Kaczej znajduje się u podnóży Zadniego Gerlacha i sąsiadujących z nim szczytów. Dolne i górne piętro oddziela wysoki próg skalny.

Nazwa doliny pochodzi prawdopodobnie od dzikich kaczek, których stada zatrzymywały się na postój w dolinie. Ale funkcjonuje też legenda, o zaczarowanej kaczce, która w noc świętojańską znosiła na Zielonym Stawie złote jajko i znikała w skalnej szczelinie.
Brzegiem Doliny Kaczej prowadzi szlak turystyczny na Rohatkę i Polski Grzebień. Prowadzi też nieoznakowana ścieżka na Żelazne Wrota – przejście tylko z przewodnikiem.
Dolina Litworowa (słow. LitvoroLitworowy Stawu (słow. Litvorové pleso, 1860 m)vá dolina). Tworzy górne piętro Doliny Białej Wody.  Nazwa jej pochodzi od rosnącego w Tatrach litworu. W dolinie znajduje się Litworowy Staw, słow. Litvorové pleso, (1860 m), ma ok. 1,7 ha powierzchni i 18,0 m głębokości.
Przebiega tedy niebieski szlak z Łysej Polany na Rohatkę i Polski Grzebień.
Litworowy Staw (słow. Litvorové pleso, 1860 m). Staw o głębokości 19.1 m, pow. 1,67 ha. Znad jego brzegu rozciąga się wspaniały widok na masyw Rumanowego Szczytu, Ganek, Rysy, Niżnie Rysy. U J. Nyki czytamy, że wg wydanego w 1899 r. „Przeglądu Zakopiańskiego” pochowano dwóch zbójników zbitych przez łapszańskich juhasów. Kilka metrów od stawu, na pn.- wsch. od szlaku znajduje się spora koleba, mogąca pomieścić 3-4 osób.

Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem – (słow. Zamrznuté pleso). Staw położony w górnej części Doliny Białej Wody na wys. 2047 m, nazywany dawniej Polskim Stawem. Pow. stawu wynosi 1,11 ha, głębokość 12,5 m. Woda w stawie jest bardzo zimna. Wg pomiarów Eugeniusza Romera w 1906 r. temperatura powierzchniowa wynosiła 1,7 °C w pełni lata. Kra na stawie utrzymuje się czasem nawet przez całe lato.
Polski Grzebień (słow. Poľský hrebeň, 2200 m) – szeroka przełęcz w grani głównej Tatr Wysokich, pomiędzy Doliną Świstową (Svišťová dolina) i Doliną Wielicką (Velická dolina). Z przełęczy prowadzi szlak turystyczny łączący obie doliny oraz szlak na szczyt Mała Wysoka (Východná Vysoká).

Mała Wysoka (słow. Východná Vysoká, dawniej Malá Vysoká, 2429 m). Słowacki szczyt w głównej grani Tatr, położony pomiędzy przełęczami Polski Grzebień i Rohatka. Jest dostępna dla turystów z przełęczy Polski Grzebień.
Ze szczytu Małej Wysokiej rozciąga się piękny widok na tatrzańskie szczyty oraz na Dolinę Białej Wody, Dolinę Wielicką i Staroleśną. Nazwa Mała Wysoka związana jest z dawną nazwą Staroleśnego Szczytu – Wysoka. Na początku XX wieku słowacką nazwę Malá Vysoká zmieniono na Východná Vysoká („Wschodnia Wysoka”).
Pierwszym zdobywcą był László Jármay w 1888 r. Zimą pierwsi na szczycie byli Hermann Schweickhart, Otto Schweickhart i János Vigyázó 22 marca 1910 r.

Ganek (słow. Ganek) – trójwierzchołkowy szczyt tatrzański, jeden z najwspanialszych w Tatrach (wierzchołki: Wielki Ganek 2462 m,  Pośredni Ganek i Mały Ganek 2425 m). Ganek długo pozostawał niezdobyty, udało się to dopiero w 1895 r. Władysławowi Kleczyńskiemu, Klemensowi Bachledzie i Józefowi Gąsienicy z Bystrego. Na północny zachód od Małego Ganku znajduje się Galeria Gankowa – rozległy taras tektoniczny. Od strony Doliny Ciężkiej jest on podcięty imponującą 300-metrową pionową ścianą, poprowadzone nią drogi należą do najtrudniejszych w Tatrach (drogi Łapińskiego-Paszuchy i Tadeusza Orłowskiego).
Nazwa Ganek – nawiązuje do charakterystycznego kształtu Galerii Gankowej.

Galeria Gankowa (słow. Gáleria Ganku), galeria pochodzenia tektonicznego na północno-zachodniej ścianie Małego Ganku. Opada z niej imponująca ok. 300-metrowej wysokości ściana w kierunku Doliny Ciężkiej (Ťažká dolina).
Ściana Galerii Gankowej odegrała ważną rolę w rozwoju taternictwa, należy do najtrudniejszych w Tatrach. Znajdują się tutaj słynne drogi Wiesława Stanisławskiego, Tadeusza Orłowskiego i Czesława Łapińskiego.
Pierwsze wejście turystyczne odnotowano pod koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku. Natomiast wejścia taternickiego, ścianą od północnego zachodu, dokonano w 1911 r., wejścia zimą w 1939 r . (Włodzimierz Gosławski i Kazimierz Paszucha).
Na Galerię Gankową od Doliny Kaczej dotarł w 1933 r. Wincenty Birkenmajer i Stanisław Groński. Birkenmajer wyruszył na wspinaczkę zaraz po nieprzespanej nocy spędzonej w podróży z Poznania do Zakopanego. W zimowych warunkach podjął próbę (nieudaną) pierwszego zimowego przejścia filara Ganku. Niestety, zmarł z wyczerpania i zimna następnego dnia (17 kwietnia). Historię tą opisał Wawrzyniec Żuławski.

Błąd Birkenmajera – termin stosowany przez alpinistów w celu określenia nieprawidłowego dobrania celu do aktualnych możliwości wspinacza.

Otoczenie Doliny Kaczej

Rumanowy Szczyt (słow. Rumanov štít). Dwuwierzchołkowy szczyt w głównej grani Tatr Wysokich. Wyższy wierzchołek północno-zachodni ma 2428 m, drugi południowo-wschodni ma wysokość 2419 m. Do Kaczej Doliny masyw opada wysoką, ok. 600 m ścianą, jedną z najwspanialszych ścian tatrzańskich (Witold H. Paryski). I wejście – w 1902 r. Janusz Chmielowski, Klimek Bachleda i Jan Bachleda Tajber.
Nazwa szczytu pochodzi od nazwiska Jánem Rumanem Driečnym starszym (tatrzański przewodnik – m.in. jako pierwszy stanął na Rysach)

Żelazne Wrota (słow. Železná brana) – Zachodnie (Západná železná brana. 2280 m) i Wschodnie (Východná železná brana, 2255 m). Dwie przełęcze położone w głównej grani Tatr. Wschodnie stanowią najdogodniejsze połączenie Doliny Kaczej i Doliny Złomisk. Natomiast Zachodnie Żelazne Wrota nie są dogodnym przejściem pomiędzy tymi dolinami.

Rohatka (słow. Prielom, 2288 m) – skalna szczerba w grzbiecie głównym Tatr Wysokich pomiędzy Małą Wysoką a Dziką Turnią. Rohatka jest najwygodniejszym przejściem łączącym Dolinę Staroleśną z Doliną Białej Wody. Prowadzi tutaj szlak turystyczny (niebieski) z Łysej Polany przez Dolinę Białej Wody i Rohatkę do Schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej. Szlak jest zabezpieczony łańcuchami, przy suchej skale trudności podczas przejścia są niewielkie, natomiast przy oblodzeniu jest niebezpiecznie.
Nazwa wywodzi się z jęz. węgierskiego i oznacza karb, wrąb. Na przełomie XIX i XX w. stosowano nazwę „Rogatka” – sugerująca graniczne położenie przełęczy.

Schronisko Zbójnickie  (słow. ZbójnickaChataZbojnícka chata, ok. 1960 m) – schronisko położone w Dolinie Staroleśnej. Pierwszy budynek powstał w tym miejscu w 1907-1908, wybudował je węgierski zarząd lasów państwowych dla myśliwych, w 1910 r. udostępniono je turystom. W 1924 r. budynek przejął i rozbudował Klub Czechosłowackich Turystów. Nadano też nazwę Zbójnicka Chata. W 1998 r. doszło do pożaru, budynek udało się wyremontować w dużej mierze dzięki datkom zebranym wśród słowackiego społeczeństwa.
Schronisko dysponuje 16 miejscami, zaopatrzenie dostarczają wyłącznie nosicze. Nazwa pochodzi od pobliskich Zbójnickich Stawów. Dawniej polscy taternicy nazywali je „Trupiarnią” z powodu panującego w nim zimna, wilgoci i nieporządek.