Mapy:

Österreichische Karte:
ÖK50 BEV-Karte 5325, Baden 1:50.000
ÖK25V BEV-Karte 5325-Ost, Baden 1:25.000

Kompass WK 208, Wienerwald

Freytag & Berndt WK 011

Przewodnik:

   Ferraty Alp Austriackich

    Ubezpieczone drogi wspinaczkowe i ścieżki turystyczne. Tom 1
Autor: Szépfalusi Csaba

Wydanie I, Warszawa 2010

ISBN:978-83-7136-064-0

Wydawca: Sklep Podróżnika