Miejscem startu naszej wycieczki jest polana Mogiła, leżąca przy drodze nr 964 – 1,7 km od Kasiny Wielkiej w kierunku południowym.

Do Kasiny Wielkiej możemy dojechać z Mszany Dolnej drogą 28 i 964 – 6,5 km. Do Mszany Dolnej z Krakowa w niecałą godzinę dojedziemy Zakopianką (S7) i drogą 968.
Ładna widokowo droga do Kasiny Wielkiej prowadzi też z Wieliczki (droga nr 964).
Przy polanie Mogiła brak jest, niestety, oficjalnego parkingu (jedynie wjazd na szutrową drogę przy krzyżu).
Polana Mogiła - początek startu naszej wycieczki na Lubogoszcz