Podhale, Tatry, Orawa, Spisz - mapa  Pieniny

skala 1:50 000
wydanie 6, rok 2015
mapa dwustronna
plik graficzny PC/GPS Trek Buddy/GPS Garmin/ SeeMap

Wydawnictwo Kartograficzne
  COMPASS

 

 

seemapSeeMap – program do nawigacji turystycznej oraz mapy turystyczne do niego.

Zobacz:  Testujemy Aplikację SeeMap 3D

 

 

Pieniny przewodnik  2015

   Pieniny Przewodnik

Józef Nyka

ISBN:978-83-60078-16-7

Wydanie XII. Latchorzew 2015
Wydawca: Trawers